CO2 reductie

V&M bv neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Welzijn. Richting haar belanghebbenden wil V&M bv transparantie over haar activiteiten. Zowel voor, tijdens en na afloop van bedrijfsactiviteiten.

Duurzame organisaties zijn de toekomst. Maar waar beginnen we mee?

Duurzaamheid van producten of processen wordt steeds vaker afgemeten aan de bijdrage aan CO2-emissies of –reductie. Met behulp van een Carbon Footprint heeft V&M bv een inzicht verkregen in de CO2-uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten en de methodiek van de CO2 prestatieladder wordt gebruikt om het MVO beleid te implementeren.

Onze CO2 footprint geeft een helder beeld waar besparingen gerealiseerd kunnen worden en waar de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden.

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot.

Certificering voor de CO2-prestatieladder is voor een groot deel afhankelijk van:

  • energiebesparing
  • efficiënt gebruik maken van materialen
  • het gebruik van duurzame energie

V&M bv heeft een inventarisatie uitgevoerd volgens Scope 1,2 en 3 van de CO2 prestatieladder, deze CO2- emissie inventaris is momenteel nog niet geverifieerd. Echter op verzoek kan deze worden geverifieerd door erkende instanties.

Daarnaast heeft V&M bv een energiemanagement systeem ingericht conform ISO 50001 om onze doelstellingen structureel te monitoren en beheersen.

V&M bv heeft niveau 3 op de CO2-prestatieladder bereikt in 2017 en heeft als doelstelling om in 2020 haar CO2 uitstoot te reduceren met 12%.

V&M bv neemt deel aan en ontplooit initiatieven voor de reductie van de CO2 uitstoot in onder andere mobiliteit en huisvesting en streeft er naar om gezamenlijk met u nieuwe initiatieven te ontplooien zoals het inzetten van de Cloud Energy Optimizer. Voor meer informatie zie onze nieuwspagina https://www.venm.nl/nieuws/.

De gedetailleerde reductiedoelstellingen zijn inzichtelijk in de Carbon footprint rapportages deze is te downloaden via onderstaande link.

 

“Een betere veiligheid, gezondheid en milieu komt ten goede van ons allemaal.”