Visie & Missie

Duurzaamheid als basis

Visie

  • V&M bv hanteert het 3G principe: Geen Gezeur Garantie.
  • V&M bv levert kwalitatief hoogwaardige producten diensten en systemen.
  • Kwaliteit en integriteit zijn de sleutelwoorden
  • V&M bv werkt pro-actief mee met haar opdrachtgevers en ketenpartners met inbreng van haar jarenlange integratie expertise op gebied van gebouwbeheer– en energiemanagement, meet- & regeltechniek, software, elektrotechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde.
  • V&M bv is partner en wordt vroegtijdig betrokken in het ontwikkelproces.

Missie

  • V&M bv biedt comfort aan haar opdrachtgevers door het ontwikkelen en leveren van producten en dienstverlening, welke voldoen aan de ecologische, maatschappelijke en economische vraag naar duurzaamheid, kwaliteit, gezondheid en efficiency.
  • V&M bv is een integere werkgever en partner voor haar medewerkers en ketenpartners gefundeerd op betrouwbaarheid, betrokkenheid, kwaliteit, kennis en vakmanschap.
  • V&M bv is 100% van haar tijd en inzet bezig met het verduurzamen van gebouwen, systemen en installaties.